SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

24 dec 2016

Javni konkurs na radno mjesto SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ - dalje