Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost – Download

25 aug 2016

   

  • Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti za obilježavanje vozila lica sa invaliditetom
 WORD
  • Zahtjev za djelimično zatvaranje saobraćaja - radovi na putu
 WORD
  • Zahtjev za izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja - priredbe
 WORD
  • Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta-ulice
 WORD
  • Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima
 WORD
  • Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine
 WORD
  • Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima
 WORD
  • Zahtjev za upis u registar stambenih zgrada,  upravnika i vlasnika stanova
WORD
  • Zahtjev za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade
 WORD
  • Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registara stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova
WORD