Sektor 22 i 23

10 apr 2012

Tekst:

01 Osnovni tekst 22-23 + ekonomska analiza  -  PDF

02 Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 17.05.2010  -  PDF

Grafika:

01b Topografko katastarska podloga 1  -  PDF

01b Topografko katastarska podloga 2  -  PDF

08a Plan namjene površina  -  PDF

08b Plan namjene površina  -  PDF

09a Plan mjera za sprovodjenje  -  PDF

09b Plan mjera za sprovođenje  -  PDF

10a Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  -  PDF

10b Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  -  PDF

11a Saobraćajna infrastruktura  -  PDF

11b Saobraćajna infrastruktura  -  PDF

12 Elektroenergetska infrastruktura  -  PDF

13 Hidrotehnicka infrastruktura  -  PDF

14 Telekomunikaciona infrastruktura  -  PDF

15 Planirano zelenilo  -  PDF

17 Sinhron plan infrastrukture  -  PDF

18.1 3D Prikaz  -  PDF

18.2 3D Prikaz  -  PDF

18.3 3D Prikaz  -  PDF

18.4 3D Prikaz  -  PDF