Sektor 22 i 23

10 apr 2012

Tekst:

01 Osnovni tekst 22-23 + ekonomska analiza  –  PDF

02 Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 17.05.2010  –  PDF

Grafika:

01b Topografko katastarska podloga 1  –  PDF

01b Topografko katastarska podloga 2  –  PDF

08a Plan namjene površina  –  PDF

08b Plan namjene površina  –  PDF

09a Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF

09b Plan mjera za sprovođenje  –  PDF

10a Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF

10b Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF

11a Saobraćajna infrastruktura  –  PDF

11b Saobraćajna infrastruktura  –  PDF

12 Elektroenergetska infrastruktura  –  PDF

13 Hidrotehnicka infrastruktura  –  PDF

14 Telekomunikaciona infrastruktura  –  PDF

15 Planirano zelenilo  –  PDF

17 Sinhron plan infrastrukture  –  PDF

18.1 3D Prikaz  –  PDF

18.2 3D Prikaz  –  PDF

18.3 3D Prikaz  –  PDF

18.4 3D Prikaz  –  PDF