Sektor Arsenal

10 apr 2012

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA 5000 PREDLOG  -  PDF

02 IZVOD IZ PPPPN MD 25000 PREDLOG  -  PDF

03 IZVOD IZ PPPPN MD 10000 PREDLOG  -  PDF

04 IZVOD IZ PPO TIVAT 10000 PREDLOG  -  PDF

05 IZVOD IZ GUP-a TIVAT 10000 PREDLOG  -  PDF

06 ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA 5000 PREDLOG  -  PDF

07 PLANIRANA NAMJENA 5000 PREDLOG  -  PDF

08 PLAN SAOBRAĆAJA 5000 PREDLOG  -  PDF

09 PLAN UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA 5000 PREDLOG  -  PDF

10 PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  -  PDF

11 ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  -  PDF

12 TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  -  PDF

13 ANALIZA POSTOJECEG STANJA PREDLOG  -  PDF

14 PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA PREDLOG  -  PDF

15 PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE PREDLOG  -  PDF

16 PROSTORNI OBLICI PREDLOG  -  PDF

17 PLAN SAOBRAĆAJA PREDLOG  -  PDF

18 PEJZAŽNA ARHITEKTURA PREDLOG  -  PDF

19 PLAN HIDROTEHNIČKIH INST PREDLOG  -  PDF

20 PLAN ELEKTROTEHNIČKIH INST PREDLOG  -  PDF

21 PLAN TK INSTALACIJA PREDLOG  -  PDF

SL Arsenal - faznost A4 print  -  PDF

SL Arsenal - final 2008 print  -  PDF

SL Arsenal - generalni koncept A4 print  -  PDF

SL Arsenal - kapaciteti A4 print  -  PDF

SL Arsenal - namjena A3 print  -  PDF