Sektor Arsenal

10 apr 2012

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA 5000 PREDLOG  –  PDF

02 IZVOD IZ PPPPN MD 25000 PREDLOG  –  PDF

03 IZVOD IZ PPPPN MD 10000 PREDLOG  –  PDF

04 IZVOD IZ PPO TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF

05 IZVOD IZ GUP-a TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF

06 ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA 5000 PREDLOG  –  PDF

07 PLANIRANA NAMJENA 5000 PREDLOG  –  PDF

08 PLAN SAOBRAĆAJA 5000 PREDLOG  –  PDF

09 PLAN UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA 5000 PREDLOG  –  PDF

10 PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF

11 ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF

12 TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF

13 ANALIZA POSTOJECEG STANJA PREDLOG  –  PDF

14 PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA PREDLOG  –  PDF

15 PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE PREDLOG  –  PDF

16 PROSTORNI OBLICI PREDLOG  –  PDF

17 PLAN SAOBRAĆAJA PREDLOG  –  PDF

18 PEJZAŽNA ARHITEKTURA PREDLOG  –  PDF

19 PLAN HIDROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF

20 PLAN ELEKTROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF

21 PLAN TK INSTALACIJA PREDLOG  –  PDF

SL Arsenal – faznost A4 print  –  PDF

SL Arsenal – final 2008 print  –  PDF

SL Arsenal – generalni koncept A4 print  –  PDF

SL Arsenal – kapaciteti A4 print  –  PDF

SL Arsenal – namjena A3 print  –  PDF