SEMINAR „IPA – Instrument za predpristupnu podršku“

02 nov 2011

Dana 28.10.2011. godine u Podgorici je održan seminar na temu „IPA – Instrument za predpristupnu podršku“ u organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore. Predavač je bio predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Dragan Đurić.
Na seminaru je predstavljen širi okvir, pozadina i istorijat, kao i suština i značaj Instrumenta za predpristupnu podršku koji predstavlja ekonomsku pomoć EU za ubrzan proces integracija državama koje imaju status potencijalnog kandidata ili su već kandidati za ulazak u EU. Obrađivane teme su vezane za razvoj pretpristupne politike i pretpristupne podrške EU, pretpristupnu podršku u prethodnom talasu proširenja, podršku EU Zapadnom Balkanu preko CARDS programa, kao i za pravni osnov, strukturu i programiranje IPA-e u Crnoj Gori.
Iz Opštine Tivat seminaru je prisustvovao Samostalni savjetnik II za upravljanje kadrovima Goran Božović.