Postovi sa tagom: Glavni administrator

Intervju generalnog direktora za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave Dušana Polovića

04 dec 2019

NOVO u crnogorskoj javnoj upravi – organima državne uprave, lokalne samouprave i drugih:

Generalni direktor za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave Dušan Pavlović najavljuje u svom intervjuu za Pobjedu:

Zakonom o elektronskoj upravi dodatno će se urediti razvoj elektronske uprave u Crnoj Gori, na svim nivoma pružanja usluga – javne uprave, organa državne uprave, lokalne samouprave i drugih kao što su državne agencije, državni fondovi i drugi nosioci javnih ovlašćenja.

Ovim dokumentom uspostavlja se Savjet za elektronsku upravu koji će razmatrati stručna pitanja, koordinirati razvojem, kao i predlagati mjere u oblasti elektronske uprave.
Normira se i uvođenje nacionalnih sistema za elektronsku identifikaciju i elektronsku naplatu administrativnih taksi.
Uvodi se periodična revizija informacionih sistema organa državne uprave, kao i uspostavljanje kataloga elektronskih usluga.

Polović je kazao i da je Zakonom predviđena elektronska razmjena podataka između državnih organa i organa državne uprave preko jedinstvenog informacionog sistema i da će se njegovom primjenom stvoriti uslovi za unapređenje efikasnosti i efektivnosti rada javne uprave, a posebno uslovi koji se odnose na pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti.

Detalji u nastavku:

https://www.pobjeda.me/clanak/polovic-gradani-ce-dobiti-sigurniji-i-laksi-pristup-uslugama-javne-uprave?fbclid=IwAR0ma4wJU26-rgCmdEkzbKMGV4xNwJzq6gkQyXJLyaF35gG5Yl6yKU69OC8

TRENING O JAVNOM NASTUPU

03 okt 2013

Juče je u Tivtu održan Trening o javnom nastupu (pojavljivanje na TV, govori, prezentacije sa fokusom na temu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom ) u sklopu  projekta “Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom „Crna Gora“ Inače ovaj projekat finansira Evropska unija a sprovode ga Ministarstvo održivog razvoja i turizma uz stručnu i konsultantsku pomoć Eptise. Kroz ovaj projekat opština Tivat će izraditi Lokalni plan upravljanja otpadom. Cilj treninga je bio da učesnicima pruži konkretna znanja i praktične primjere iz oblasti komunikacija (verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija, tehnike prenošenja poruka, davanja izjava, učestvovanje u TV intervjuima)  a obuhvatao je i simulaciju intervjua sa evaulacijom. Trening je realizovao projektni tim komunikacioni eksperti Nina Redžepagić i Eleonora Albijanić. Treningu su prisustvovali i predstavnici Komunalnog preduzeća iz Kotora, predstavnik nadležnog sekretarijata iz Herceg Novog i Glavni administrator Jovanka Laličić i sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove Zorica Gverović, inače članovi Radne grupe za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom u opštini Tivat.
Komunikacioni eksperti će u sklopu Lokalnog plana upravljanja otpadom u opštini Tivat uraditi poseban segment Komunikacionu strategiju što će umnogome olakšati rad radnoj grupi na njegovoj izradi.

Glavna administratorka

RADNA VERZIJA NACRTA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

01 okt 2013

Poštovani građani, predstavnici NVO, predstavnici privatnog sektora. 
Radna grupa koju je formirao Predsjednik opštine Miodrag Kankaraš u čijem sastavu su Jovanka Laličić kordinator, Tatjana Jelić, Goran Božović, Kristina Petrović ,Vladimr Arsić, Marijana Mišić Škanata, Đorđe Trajčevski, sačinila je Radnu verziju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat za period 2013-2014 godina. Inače Akcioni plan je rađen na osnovu Modela Akcionog plana za borbu protiv korupcije koji je rađen od strane Zajednice opština Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju Misije u Crnoj Gori i prilagođen konkretnim prilikama i potrebama naše opštine. Njime se razrađuju strateški ciljevi, utvrđuju mjere i aktivnosti koje su uskladu sa strateškim ciljevima, mjerama i aktivnostima koji su utvrđeni Strategijom borbe protiv korupcije i organizovanim krimininalom i Akcionim planom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je usvojila Vlada u julu 2013. godine.

(više…)

KONFERENCIJA O NACRTU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU PREMA PROGRAMU JAVNE RASPRAVE

21 mar 2013

U organizaciji  SIGME i Ministarstva unutrašnjih poslova, dana 19. marta 2013.godine u prostorijama ReSPE u Danilovgradu organizovana je konferencija o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku koji treba da se primjenjuje počev od 1.januara 2015.godine.
O novim pravnim instrumentima nacrta zakona, govorili su: Jadranka Vojinović, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova , Veselin Vukčević, pomoćnik ministra, mr. Alberto Camarato, zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, mr. Xavier Sisternas, glavni administrator SIGMA-e, Wolfgang Rusch, ekspert SIGME, a predstavljena su i iskustva regiona u upravnom postupku od strane eksperata SIGMA-e Vladane Jović, pomoćnice ministra pravde u Vladi Republike Srbije i prof. dr. Ivana Koprića.
Na konferenciji su učestvovali predstavnici lokalnih uprava i državnih organa uprave, a ispred Opštine Tivat Jovanka Laličić, Glavni administrator i Vanjuška Samardžić Đurović, Savjetnik u Službi Glavnog admionistratora.
Javna rasprava o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku je otvorena do 31.03.2013.godine do kojeg roka se mogu Ministarstvu unutrašnjih poslova podnositi predlozi, sugestije i komentari na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 22 Podgorica, ili na fah 020/225-518, kao i na e-mail: drzavna.mup@mup.gov.me.
Tekst Nacrta zakona o opštem upravnom postupku moguće je preuzeti na sajtu Ministarstva www.mup.gov.me

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

Ustanove Grada