Seminar “Javne nabavke u okviru IPA Jadranskog prekograničnog programa”

18 jul 2013

Ministarstvo Finansija ,Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), u saradnji sa njemačkim konsultantskim kućama GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i IEP (Institute fur Europaische Politik), 16. i 17. jula u prostorijama Uprave za kadrove organizovao je dvodnevni seminar na temu: „Javne nabavke u okviru IPA Jadranskog prekograničnog programa“.

Seminar predstavlja nastavak pomenute saradnje i trećeg ciklusa obuka u okviru programa “Evropske integracije jugoistočne Evrope”, koji je dio Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Osnovni cilj seminara bio je  upoznavanje učesnika sa bitnim karakteristikama javnih nabavki u okviru prekograničnih programa, kao i bitnim karakterisitkama različitih tipova ugovora (ugovori o uslugama, nabavka opreme, ugovori o radovima).

Predavanja je održao gospodin Domagoj Denačić, projekt menadžer u hrvatskoj Agenciji za regionalni razvoj. Pomenutom seminaru prisustvovali su, kako predstavnici Sektora za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i Ministarstva vanjskih poslova i EU integracija, tako i predstavnici crnogorskih institucija – korisnika projekata u okviru IPA Jadranskog prekograničnog programa, čiji su projekti odobreni u okviru prvog i drugog poziva za dostavljanje projekata. Opštinu Tivat na ovom seminaru predstavljali su Dubravka Koparan i Zvonimir Dubravčić koji implementiraju projekat “Zero Waste Adriatic net for events and festivals” iz drugog poziva IPA Adriatic programa.