2. SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT

15 feb 2012
Održana je druga sjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat. Na sjednici su razmotrene i analizirane nadležnosti Komisije, dok su utvrđene smjernice i zaduženja u operativnom smjeru.
Inicijalni prioritetni zadatak predstavlja uspostavljanje evidencije o zaposlenima u smislu odredbi Etičkog kodeksa za lokalne službenike i namještenike, kao i upoznavanje svih zaposlenih sa odredbama Etičkog kodeksa i potpisivanje izjave o prihvatanju i pridržavanju odredbi istog.
Pojašnjenja radi, odredbe Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika odnose se na zaposlene u organima lokalne uprave, kao i javnim službama, ustanovama, preduzećima i organizacijama čiji je osnivač Opština Tivat. Odredbe pomenutog kodeksa se ne odnose na odbornike, Predsjednika skupštine opštine, Predsjednika i Potpredsjednike opštine, Glavnog administratora i svako drugo izabrano, imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne uprave, stručnim i drugim službama, organima javnih službi i drugih organizacija čiji je osnivač opština Tivat, na koje će se primjenjivati Etički kodeks za izabrane predstavnike i funkcionere, za čije praćenje će biti formirana posebna komisija.
Sve neophodne informacije o radu, nadležnostima i mogućnosti kontaktiranja Komisije biće objavljene na internet prezentaciji Opštine Tivat, čim se za to stvore tehničke pretpostavke.
Predsjednik Komisije
   Goran Božović