ZAPISNICI SA SJEDNICA_SKUPŠTINSKI SAZIV OD 11.05.2016. GODINE

Zapisnik sa XXXV sjednice word

Zapisnik sa XXXIV sjednice word

Zapisnik sa XXXIII sjednice word

Zapisnik sa XXXII sjednice word

Zapisnik sa XXXI sjednice word

Zapisnik sa XXX sjednice word

Zapisnik sa XXIX sjednice word

Zapisnik sa XXVIII sjednice word

Zapisnik sa XXVII sjednice word

Zapisnik sa XXVI sjednice word

Zapisnik sa XXV sjednice word

Zapisnik sa XXIV sjednice word

Zapisnik sa XXIII sjednice word

Zapisnik sa XXII sjednice word

Zapisnik sa XXI sjednice word

Zapisnik sa XX sjednice word

Zapisnik sa XIX sjednice word

Zapisnik sa XVIII sjednice word

Zapisnik sa XVI sjednice word

Zapisnik sa XV sjednice word

Zapisnik sa XIV sjednice word

Zapisnik sa XIII sjednice word

Zapisnik sa XII sjednice word

Zapisnik sa XI sjednice word

Zapisnik sa X sjednice word

Zapisnik sa IX sjednice word

Zapisnik sa VIII sjednice word

Zapisnik sa VII sjednice word

Zapisnik sa VI sjednice word

Zapisnik sa V sjednice word

Zapisnik sa IV sjednice word

Zapisnik sa III sjednice word

Zapisnik sa II sjednice word

Zapisnik sa I sjednice word

Ustanove Grada