SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT

03 mar 2008

 

 
 

 

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemtizaciji službe Skupštine - PDF
  • Poslovnik Skupštine opštine Tivat - PDF

  • Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Tivat - WORD   PDF

  • Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave  - WORD PDF

  • Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova - dalje

  • Evidencija o prisustvu i radu odbornika počev od 2016. godine - detaljnije