KONTAKTI

03 mar 2008

Centrala Opštine Tivat

Adresa: Trg Magnolija 85 320 Tivat

Kontakt tel: +382 (0) 32/661-300

Rad sa strankama : svakog radnog dana od 08:00 do 11:00 h, Srijedom od 08:00 do 14:00h


Predsjednik Skupštine Opštine Tivat

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-304

e-mail: skupstina@opstinativat.com


Služba Skupštine Opštine Tivat

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-308

e-mail: sekretarso@opstinativat.com


Predsjednik Opštine Tivat

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-302

e-mail: predsjednik@opstinativat.com


Glavni administrator

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-303

e-mail: infoga@opstinativat.com


Služba Predsjednika Opštine Tivat

  • Šef kabineta

Kontak tel: +382 (0) 32/661-340

e-mail: kabinet@opstinativat.com

  • Odnosi sa javnošću

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-325

e-mail: pr@opstinativat.com

  • Menadžer opštine

Kontakt tel: +382(0) 32/661-338

email: manager@opstinativat.com


Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Kontak tel: +382 (0) 32/661-307

e-mail: lokalnasamouprava@opstinativat.com


Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-337

e-mail: finansije@opstinativat.com


Sekretarijat za turizam i preduzetništvo

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-309

e-mail: preduzetnistvo@opstinativat.com


Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Kontakt tel +382 (0) 32/661-314

e-mail:  urbanizam@opstinativat.com 


Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-310

e-mail: saobracaj@opstinativat.com


Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-318

Fax: +382 (0) 32/671-395

e-mail: kultura@opstinativat.com


Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-355

e-mail: mladisport@opstinativat.com


Sekretarijat za imovinu

Kontakt tel: +382 (0) 32/661-315

e-mail: imovina@opstinativat.com


Direkcija za investicije

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-333

e-mail: investicije@opstinativat.com


Služba zaštite i spašavanja

Kontakt tel : +382 (0) 32/671-318

e-mail: sluzbazastite@opstinativat.com 


Komunalna policija

Kontakt tel : +382 (0) 32/200-345

                   +382 69 328-434

e-mail: komunalnapolicija@opstinativat.com


Uprava za inspekcijske poslove

Kontakt tel : +382 (0) 32/663-930

e-mail: inspekcija@opstinativat.com


Služba za unutrašnju reviziju

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-360

e-mail: revizija@opstinativat.com


Služba za javne nabavke

Kontakt tel: +382 (0) 32/661-365

e-mail: nabavke@opstinativat.com


Služba za opšte i zajedničke poslove

Kontakt tel : +382 (0) 32/661-348

e-mail: zajednickiposlovi@opstinativat.com


Spisak kontakata zaposlenih - PDF