Slobodan pristup informacijama – Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

Decembar 2023

Tražena informacija po zahtjevu Marije Čučković Vujinović iz Budve br. 05-037/23-upI-132 od 22.12.2023. godine PDF

Novembar 2023

Tražena informacija po zahtjevu Petra Đuričića iz Budve br. 05-037/23-upI-112 od 16.11.2023. godine PDF

Tražena informacija po zahtjevu adv. Ibrahima Smailovića iz Podgorice br. 05-037/23-upI-111 od 16.11.2023. godine PDF

Tražena informacija po zahtjevu Brigite Smolović iz Tivta br. 05-037/23-upI-108 od 08.11.2023. godine PDF

Avgust 2023

Tražena informacija po zahtjevu adv. Ibrahima Smailovića iz Podgorice br. 05-037/23-upI-79 od 22.08.2023. godine PDF

Jul 2023

Tražena informacija po zahtjevu Glavočić Marka br. 05-037/23-upI-68 od 03.07.2023. godine PDF

Jun 2023

Tražena informacija po zahtjevu Marije Čučković Vujnović 05-037/23-upI-64 od 26.06.2023. godine PDF

Mart 2023

Tražena informacija po zahtjevu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore br. 05-037/23-upI-32 od 31.03.2023. godine PDF

Februar 2023

Tražena informacija po zahtjevu Blaženke Jovanović br. 05-037/23-upI-11/1 od 07.02.2023. godine PDF

Januar 2023

Tražena informacija po zahtjevu Mitra Bubanje br. 05-037/23-upI-7/1 od 24.01.2023. godine PDF

Novembar 2022

Tražena informacija po zahtjevu “General Invest” d.o.o. br. 05-037/22-upI-134/1 od 23.11.2022. godine PDF

Septembar 2022

Tražena informacija po zahtjevu “Ina-Crna Gora” d.o.o. br. 05-037/22-upI-110 od 27.09.2022. godine PDF

Avgust 2022

Tražena informacija po zahtjevu Djura Grubišića br. 05-037/22-upI-88/1 od 17.08.2022. godine PDF

Mart 2022

Tražena informacija po zahtjevu DOO “Komunalno” Tivat br. 05-037/22-upI-30 od 22.03.2022. godine PDF

Tražena informacija po zahtjevu Radivoja Jovanovića br. 05-037/22-upI-25 od 07.03.2022. godine PDF

Februar 2022

Tražena informacija po zahtjevu Ilka Petkovića br. 05-037/22-upI-8 od 03.02.2022. godine PDF

Decembar 2021

Tražena informacija po zahtjevu Siniše Lukovića br. 05-037/21-upI-165 od 27.12.2021. godine PDF

Tražena informacija po prijavi građana br. 0103-261/19-1 od 15.12.2021. godine PDF

Tražena informacija po zahtjevu Svetlane Brkan br. 05-037/21-upI-155 od 09.12.2021. godine PDF

Tražena informacija po zahtjevu Frana Perčina i Sindik Sonje br. 05-714/21-1452 od 07.12.2021. godine PDF

Novembar 2021

Tražena informacija po zahtjevu Zeković Julijane br. 05-037/21-upI-148 od 25.11.2021. godine PDF

Oktobar 2021

Tražena informacija po zahtjevu adv. Ratka Pantovića br. 05-037/21-upI-137 od 25.10.2021. godine PDF

Maj 2021

Tražena informacija po zahtjevu Ivana Brajovića iz Tivta br. 05-037/21-UP1-83-1 od 17.05.2021. godine PDF

Mart 2021

Tražena informacija po zahtjevu Jasmine Pejovic iz Tivta br. 05-037/21-UP1-33-1 od 05.03.2021. godine PDF

Januar 2021

Tražena informacija prema zahtjevu Ivane Maksimović iz Tivta br. 05-037/21-UP1-4 od 21.01.2021. godine PDF

April 2020

Tražena informacija prema zahtjevu MANS-a iz Podgorice br. 18-037/20-UP-45 od 21.04.2020. godine PDF

Ustanove Grada