Slobodan pristup informacijama – Direkcija za investicije

Jul 2024

Tražena informacija prema zahtjevu Djokić Aleksandra br.  07-037/24-upI-134  od 09.07.2024. godine PDF

Maj 2024

Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS iz Podgorice br. 07-037/24-upI-92/3 od 31.05.2024. godine PDF

Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS iz Podgorice br. 07-037/24-upI-92/2 od 29.05.2024. godine PDF

Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS iz Podgorice br. 07-037/24-upI-92/1 od 29.05.2024. godine PDF

Jul 2023

Tražena informacija prema zahtjevu Instituta alternativa Podgorica br. 07-037/22-upI-61/1 od 04.07.2023. godine PDF

Septembar 2022

Tražena informacija prema zahtjevu Instituta alternativa Podgorica br. 07-037/22-upI-94 od 07.09.2022. godine PDF

Jul 2022

Tražena informacija prema zahtjevu Instituta Alternativa Podgorica br. 07-037/22-upI-78/1 od 18.07.2022. godine PDF

Ustanove Grada