Slobodan pristup informacijama – Skupštinska služba

Septembar 2022

Tražena informacija prema zahtjevu Samardžić Dragana iz Tivta br. 03-037/22-upI-111 od 28.09.2022. PDF

Tražena informacija prema zahtjevu Centra za demokratsku traniziciju br. 03-037/22-upI-99 od 12.09.2022. PDF

Februar 2022

Tražena informacija prema zahtjevu NF Građanske Alijanse br. 01-037/22-upI-16 od 21.02.2022. PDF

Ustanove Grada