STRUČNI SEMINAR ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE

28 mar 2014

U organizaciji Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore u Podgorici je 26.03 održan stručni seminar za budžet i budžetske korisnike. Predstavnice opštine Tivat  koje su prisustvovale seminaru su Rajka Jovićević sekretarka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj i  Dragana Frančesković, službenica u Odjeljenju za računovodstvo i trezor. Teme seminara bile su :

- Budžet i budžetsko računovodstvo i  kontrola budžetskih sredstava, predavač Jovan Đuranović, bivši član Senata DRI,
- Vođenje evidencije državne imovine, predavač Prvoslava Klepo, ovlašćeni računovođa
- Unutrašnja finansijska kontrola u javnom sektoru Crne Gore, predavač Stoja Roćenović , predstavik Direkcije za harmonizaciju unutrašnje revizije
- Novi  javni menadžment i značaj upravljačkog računovodstva javnog sektora, predavač Igor Pavićević predsatvnik  Instituta serifikovanih računovođa Crne Gore.