SUSRET PREDSTAVNIKA OPŠTINE TIVAT SA PREDSTAVNICIMA GRADA TROGIRA I SPLITA

01 feb 2013

Savjetnik predsjednika Opštine, Petar Vujović, danas je ugostio Deana Bilića, Agenta za medjunarodnu saradnju Razvojne agencije grada Trogira i dr. sc. Mirka Bilića, docenta Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita. Susretu su prisustvovali i profesor Stevo Nikić, vlasnik Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu i  dr Vinko Nikić, dekan Pomorskog fakulteta u Baru.

 

Tokom prijateljskog razgovora prisutni su  razmotrili mogućnosti ostvarivanja saradnje visokoškolskih ustanova iz Splita i Tivta. Savjetnik predsjednika je pozdravio ovu ideju, apostrofirajući značaj ostvarivanja međunarodne saradnje, prevashodno u oblasti nautičkog turizma imajući u vidu tradiciju našeg regiona, ali i stratešku opredjeljenost Opštine Tivat kada je ova turistička grana u pitanju. Bilić je kao početni korak na eventualnom zajedničkom projektu naveo provjeru zakonske legislative u ovoj oblasti kako naše zemlje, tako i Hrvatske , nakon čega bi se pristupilo definisanju konkretnih aktivnosti
Ovaj susret  prisutni su iskoristili i da razgovaraju o unapradjenju saradnje kada su u pitanju projekti EU fondova, što se odnosi na partnerstvo opština Tivat i  grada Trogir prilikom apliciranja na projektima koji su od zajedničkog interesa.  

KABINET PREDSJEDNIKA

post slika