Postovi sa tagom: Investicije

Finansije stabilne, predložen prvi set mjera

20 maj 2020

Finansijski sistem Opštine Tivat je uravnotežen, ostvarenje budžeta u realnim, očekivanim okvirima što znači da Tivat u potpunosti nastavlja uspješno, planirano i promišljeno da se suočava sa svim posljedicama svjetske pandemije koronavirusa, saopštio je predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, uoči današnje, 34. redovne sjednice Skupštine opštine.

Na dnevnom redu, pored ostalog, naći će se i Informacija o radu Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje i epidemiološkoj situaciji ali i Odluka o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat.

„Dakle, najteži period – borba sa koronavirusom je uspješno završen i ušli smo u etapu suočavanja sa ekonomskim posljedicama pandemije, fazu u kojoj su sada svi ekonomski sistemi u svijetu.

Mjere podrške privredi i građanima koje je predložila Opština Tivat predstavljaju samo prvi set mjera, koje će u predstojećem periodu biti promišljeno primjenjivane, unapređivane i implementirane, u saradnji sa privrednicima, preduzetnicima i svim predstavnicima privrede Tivta“, ocijenio je predsjednik.

Pored ostalog, Odjeljenje za lokalne javne prihode će za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad bio zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja Crne Gore, odložiti plaćanje poreske obaveze za period od 90 dana. Takođe, biće omogućeno odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti za tekuću godinu na način da se plaćanje prve rate odlaže do 31.08.2020. godine, a druge rate do 30.11.2020. godine.

Uz to, poreski obveznici se oslobađaju plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020. godinu za zemljište koje je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti a taxi udruženja i preduzetnici se oslobađaju plaćanja naknada za licencu za period od 19.marta do 31.decembra. Umanjuje se obaveza plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Tivat za 2020. godinu u iznosu od 50 %. Oslobađaju se od plaćanja lokalne komunalne takse privredni subjekti za prvih šest mjeseci 2020. godine. Takođe, oslobađaju se plaćanja zakupnine zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Tivat, u djelatnostima čiji je rad zabranjen tokom epidemije.

„Obavezali smo upravne i odbore direktora u privrednim društvima čiji je osnivač opština kao i savjete javnih ustanova da donesu svoje programe mjera ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije i da ih do 27.05.2020. godine, dostave Skupštini Opštine Tivat“, dodao je predsjednik Kusovac.

Posebnom Odlukom biće predloženo izvođenje građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone 2020. godine u cilju što kvalitetnije naplate komunalija.

„To su smo neke od predviđenih mjera koje ćemo primijeti kako bi se posljedice svjetske pandemije što manje osjetile u Tivtu.

Opština planira i značajne mjere uštede kroz smanjenje troškova materijala, usluga i drugih rashoda Opštine, što će u predstojećem periodu biti predstavljeno građanima“, najavio je predsjednik.

U toku trajanja mjera za sprečavanje i suzbijanje novog korona virusa, kapitalni troškovi su svedeni na troškove za realizaciju glavnih i započetih  projekata od izuzetne važnosti, a to su završavanje izgradnje kružnih tokova, prev faze šetališa Belani, izgradnja sportskih terena Donja Lastva, te sanacija lokalnih puteva čiji izvor finansiranja su sopstveni prihodi.

„Dakle,  Opština Tivat posluje potpuno stabilno. Imajućí u vidu sve okolnosti, finansijski sistem je uravnotežen, a ostvarenje budžeta u realnim, očekivanim okvirima“, istakao je predsjednik.

Na dan  11. maja stanje novčanih sredstava na žiro računu Opštine Tivat iznosilo je 890.095,41 €. Na isti dan prethodne godine stanje novčanih sredstava na žiro računu Opštine Tivat bilo je 1.189.579,99 eura.

Razlika u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 299.484,58 € je posledica krize prouzrokovane virusom COVID-19, i predstavlja umanjenje od oko 25%.

„Očekivano, ali je i predviđeno našim mjerama rasterećenja privrede i građana, najznačajnije umanjenje prihoda je u dijelu naplate poreza na nepokretnosti i dohodak fizičkih lica, kao i na promet nepokretnosti.

Dakle, ostvarenje budžeta je dobro, redovno se izmiruju obaveze i realizuju kapitalni projekti a u junu se očekuje prihod po osnovu dobiti preduzeća čiji je osnovač Opština Tivat.

Tivat u potpunosti nastavlja uspješno, planirano i promišljeno da se suočava sa svim posljedicama svjetske pandemije koronavirusa“, zaključio je predsjednik.

Podržana tri projekta izdavačke djelatnosti

13 maj 2020

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat donio je Odluku o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost za 2020. godinu.

Sredstva u iznosu od 5.000,00 € se shodno Javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Tivat opredijeljenih za izdavačku djelatnost, dodjeljuju nevladinim organizacijama, fizičkim i pravnim licima sa teritorije Crne Gore, koji ispunjavaju kriterijume Odluke i to:

Monografska publikacija „Tradicija maškaranja u Tivtu“ NVU „Maškarada“, podržan je sa 1.720,26 €. Realizacijom navedenog projekta bié dat doprinos značaju kulturnog naslijeđa Tivta i Crne Gore u navedenoj oblasti, te će služiti za promociju karnevalske kulture i tradicije, kako među stanovnicima Tivta, Crne Gore, tako i šire.

Monografska publikacija „Lica mog vremena“, Puzzle d.o.o.- podržan je sa 1.649,64 € . Navedena publikacija kroz seriju portreta poznatih Tivćana, njihovih životnih priča i tekstova tivatskih intelektualaca, pisaca, umjetnika, govori o transformaciji Tivta i konstatuje novonastali društveni, socio-ekonomski, politički i kulturni ambijent.

Knjiga „Da nam kolo ne zastane“, Predraga Šušića, podržana je iznosom od 1.629,72 €.  Publikacija je namijenjena svima koji se bave radom i prezentacijom narodnih igara, pjesama, nošnji i običaja, a pružiće uvid, kroz kritički osvrt, na očuvanje i promociju nematerijalnog kulturnog naslijeđa Tivta i Boke Kotorske u različitim segmentima narodne tradicije (igra, pjesma, običaji, nošnje).

Međusobna prava i obaveze biće precizirana Ugovorom o sufinansiranju projekta kojeg na osnovu člana 18 Odluke zaključuju Predsjednik opštine i učesnik konkursa kojem su odobrena sredstva.

Kriterijumi za vrednovanje projekata po Javnom konkursu su bili umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske i lokalne kulture, međunarodna afirmacija crnogorske kulture te usklađenost predloženog iznosa sredstava sa planiranim aktivnostima projekta. Prioritet za sufinansiranje imali su autori iz Tivta, odnosno autori čija je publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku.

Odluku o raspodjeli sredstava možete preuzeti OVDJE.

PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXXIV SJEDNICE

11 maj 2020

01. Informacija o radu Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje i epidemiološkoj situaciji u Tivtu – WORD
02. Predlog Odluke o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat – WORD
03. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Tivat – DETALJNIJE
04. Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Tivat – DETALJNIJE
05. Predlog Odluke o dopuni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone – DETALJNIJE
06. Elaborat o opravdanosti reorganizacije JU CZK Tivat i osnivanje JU Gradska biblioteka i JU Tivatsko pozorište – PDF

Obezbijeđeno uredno vodosnabdijevanje

08 maj 2020

Opština Tivat je preduzela sve neophodne aktivnosti u dijelu pripreme predstojeće turističke sezone, zajedno sa JP Vodovod i kanalizacije doo Tivat, kako bi svi djelovi grada imali adekvatno vodosnabdijevanje, bez sezonskih poteškoća, saopštio je predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac, na redovonom godišnjem sastanku sa predstavnicima javnih preduzeća Regionalni vodovod Crne Gore (RV) i Vodovod i kanalizacija DOO Tivat (ViK).

Jedna od tema sastanka je bila izgradnja i rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja opštine Tivat za šta je Regionalni vodovod pripremio značajan sistem u tehničko–tehnološkom smislu kako bi predstojeća turistička sezona u Tivtu protekla uz dovoljne količine vode visokog kvaliteta.

Razgovarano je i na temu tekućih projekata koji su u fazi realizacije na teritoriji opštine Tivat, za šta je Vlada Crne Gore obezbijedila nastavak radova na izgradnji dva rezervoara u Gradišnici. Investicija vrijedna 380.000,00 eura obezbijediće značajno poboljšano vodosnabdijevanja ovog dijela opštine. U cilju puštanja sistema u funkciju, Regionalni vodovod je spreman da isporuči i dodatne količine vode opštini Tivat.

Direktor Regionalnog vodovoda, Goran Jevrić je izrazio zahvalnost Opštini Tivat na podršci i saradnji, jer su sve pripreme za početak građevinskih radova bile uspješno i brzo realizovane. „Očekujemo u narednim danima početak građevinskih radova na spajanju Opštine Herceg Novi na sistem snabdijevanja RV, postavljanjem novog vodovodnog cjevovoda u dužini od 3.2 km, koji će biti finansiran iz kredita ERBD, a za koji je Regionalni vodovod dobio podršku Vlade CG kroz državne garancije i odobrenja realizacije ovog razvojnog projekta“, rekao je Jevrić

Finalizacijom i ovog razvojnog projekta završava se spajanje svih opština primorja na sistem vodosnabdijevanja RV.

„Na ovaj način će se i opština Tivat uvezati sa opštinom Herceg Novi u dijelu radova koji se trenutno izvode na loakciji Seljanovo u dužini od još preostalih 110 m dužine. Radove izvodi

kompanija Indel inžinjering i cilj je završiti sve radove na dijelu tivatske opštine prije zvaničnog početka turističke sezone u Tivtu“, naveo je predsjednik Kusovac.

Sastanku su prisustvovali i glavna administratorka Marija Sijerković, sekretar za investicije, održivi razvoj i uređemke prostora Marko Petričević i direktor ViK Tivat Alen Krivokapić, te Aleksandar Cerović, saradnik direktora Regionalnog vodovoda.

Ustanove Grada