TIVATSKA SOLILA – PRIMJER DOBROG UPRAVLJANJA

04 feb 2019

Povodom Međunarodnog dana močvarnih staništa, u petak 1. februara u Skupštinskoj sali Opštine Tivat, održan je Okrugli sto o posebnom rezervatu prirode  "Tivatska solila", u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, JP za upravljanje morskim dobrom i Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat.

Prisutne su pozdravili Tamara Furtula, u ime Opštine Tivat i Aleksandra Ivanović, u ime JP za upravljanje morskim dobrom. Ana Pavićević Raičević iz Ministarstva održivog razvoja i turizma govorila je o položaju RAMSAR konvencije u legislativi Crne Gore.

Na okruglom stolu su predstavljeni rezultati istraživanja koja su rađena u toku prošle godine na području ovog zaštićenog prirodnog dobra. Monitoring zemljišta, voda i morskog biodiverziteta predstavila je Olivera Marković, viša naučna saradnica; monitoring entomofaune Bogić Gligorović, entomolog; monitoring ornitofaune, ornitolog Bojan Zeković; monitoring gmizavaca biolog Vuk Iković; monitoring vodozemaca, Katarina Ljubisavljević, viša naučna saradnica; a monitoring sisara teriolog Čeda Ivanović. Andrej Sovinc, konsultant JP za upravljanje morskim dobrom, govorio je o primjeru upravljanja močvarnim staništima za korist prirode i čovjeka, ističući kao dobar primjer Tivatska solila.

post slika