ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CPEU

04 feb 2019

Dvodnevna Međunarodna konferencija Crnogorske panevropske unije na temu “Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja” održana je tokom vikenda u Tivtu.

Na događaju su govorili predsjednica Crnogorske panevropske unije (CPEU) Gordana Đurović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević, v.d. sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, Petar Vujović, predstavnik UNDP Crna Gora Miodrag Dragišić i direktorica Srednje mješovite škole“Mladost” Tivat Jovanka Vujačić.

Predsjednica CPEU, Gordana Đurović, podsjetila je da je „UN Agenda 2030-EU Agenda 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori“ (TISIM) drugi projekat koji ta organizacija realizuje uz podršku EU, odnosno, kako kroz evropske integracije podržati i univerzalne humane ciljeve razvoja koji propagira UN.

“Evropska Unija se sad posebno izlaskom SAD iz Pariskog sporazuma i dugim, velikim turbulencijama na multiratelarnoj sceni našla kao lider održivog razvoja zajedno sa sistemom UN i u tom smislu prepoznala da treba da prati, kroz poseban svoj monitoring ciljeve održivog razvoja. A mi smo negdje kao zemlja kandidat koja je otvorila i poglavlje 27, između UN indikatora i evropskih indikatora, na putu da pratimo šta se dešava u Crnoj Gori. EU je izabrala 100 indikatora da prati 17 univerzalnih ciljeva, sve ono što bi svaka država voljela da ima u svom okruženju i što su istovremeno i naši razvojni ciljevi”, rekla je Đurović.

CPEU je osnovana prije tri godine, i članica je Međunarodne panevropske unije, koja broji više od 30 organizacija u zemljama EU. Projekat „UN Agenda 2030 -EU Agenda 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori“ (TISIM) sprovodi se u periodu od septembra 2018. do avgusta 2019. godine, uz podršku EU kroz Erasmus + Žan Monet (Jean Monnet) projekat.

Za glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandra Drljevića ovo jesu dva komplementarna procesa (EU-UN) i jedan bez drugog se ne mogu nikako realizovati.

Percepciju sa stanovišta lokalne samouprave predstavio je v.d. sekretar Sekratarijata za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, Petar Vujović. On je govorio o poziciji opština Tivat danas, njenoj saradnji sa poljoprivrednim, NVO i obrazovnim sektorom, naglasivši da se od tri najveća turistička projekta u Crnoj Gori, dva sprovode u Tivtu.

“To nam daje za pravo da kažemo da je Tivat u poslednjih 10-15 godina daleko odmakao kada je u pitanju njegov razvoj i postizanje nekih standarda koji danas važe u Evropi. Svjedoci smo da je doživio nevjerovatnu transformaciju, od malog, industrijskog grada koji su mahom svi zaobilazili i odlazili u druge gradove. Danas na Tivat gledamo kao na turističku, nautičku destinaciju u koju turisti rado dolaze i što je najbitnije, rado vraćaju”, rekao je Vujović.

Održivi razvoj ima 17 ciljeva a predstavnik UNDP Miodrag Dragišić upozorava da iako djeluju kao daleki san, nije tako.

“To nisu ciljevi koje nameću Ujedinjene nacije nego ciljevi kojima su se posvetile ili o kojima su se dogovorile sve zemlje članice UN kojih trenutno ima 193. To je vizija izgradnje boljeg svijeta do 2030. Iza ovih 17 ciljeva stoji 169 podzahtjeva i 249 indikatora kojima se mjeri uspješnost njihovog ostvarenja. Oni su univerzalni što znači da nisu namijenjeni niti jednoj zemlji ili oblasti”, rekao je Dragišić.

post slika