Turizam i preduzetnistvo_javni pozivi 2020

04 maj 2020
Javni poziv za projekte opremanja domaćinstva u ruralnom području 2020. - PDF Javni poziv za projekte uređenja terena bašte i vidikovaca u sklopu domaćinstva 2020. - PDF Javni poziv za projekte renoviranja postojećih ruiniranih kuća 2020.- PDF Javni poziv za podršku u ribarstvu i marikulturi 2020. - PDF Javni poziv za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju za 2020. - PDF Javni poziv - maslinarstvo 2020. - PDF Javni poziv - organska poljoprivreda 2020. - PDF Javni poziv - pčelarstvo 2020. - PDF Javni poziv - povrtarsko cvjećarska proizvodnja 2020. - PDF Javni poziv za upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivrede proizvodnje 2020. - PDF Javni poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarstvu i živinarstvu 2020. - PDF Finalni plan podsticajnih mjera za poljoprivredu za 2020. - PDF