U Opštini Tivat – rad u smjenama i od kuće

04 nov 2020

Izmjenjen način rada u skladu sa preoporukama Nacionalnog koordinacionog tijela

Imajući u vidu sve složeniju epidemiološku situaciju, predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović donio je uputstvo o promjenjenom načinu rada opštinskih organa,  na način da se smanji broj zaposlenih lica, koja istovremeno borave u zgradi lokalne uprave. U skladu sa tim i važećom preporukom Nacionalnog koordinacionog tijela, u Opštini Tivat organizovan je smjenski i rad od kuće.

Starješinama organa izdato je uputstvo da rad organizuju na način da se tamo gdje proces rada to dozvoljava, omogući rad od kuće, te da se organizuje rad zaposlenih u smjenama, a da se pri tom obezbjedi neometano odvijanje svih redovnih radnih aktivnosti.

Rad sa strankama se odvija na nepromjenjen način. Građanski biro Opštine Tivat otvoren je za rad sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00h, i od 11:30 do 14:00h. Rad sa strankama u drugim opštinskim organima podrazumijeva satnicu od 8:00 do 11:00h svim radnim danima, izuzev srijede kada je rad produžem od 8:00 do 14:00h.

Važno je naglasiti da su građani u mogućnosti važne obrasce preuzeti i na websajtu Opštine Tivat, te da sa upravom mogu komunicirati i putem elektronske pošte, odnosno telefonskim putem.

Podsjećamo da su stranke tokom svog boravka u zgradi Opštine Tivat dužne nositi zaštitnu masku, a na ulasku dezinfikovati ruke i dozvoliti da im se izmjeri tjelesna temperaturu beskontaktnim toplomjerom.

post slika