U organizaciji Opštine Tivat obilježen Svjetski dan zdravlja

08 apr 2010

Povodom Svjetskog dana zdravlja Opština Tivat u saradnji sa Nevladinim organizacijama, Domom Zdravlja, osnovnim školama te srednjom školom organizovala niz dešavanja.

U osnovnoj školi „Branko Brinić“ štampani su flajeri, piramida zdrave iskhrane i tanjiri zdrave hrane te flajeri 15 zlatnih pravila zdrave ishrane.

 

U osnovnoj školi „Branko Brinić“ i „Drago Milović“ oganizovana su posebna predavanja po razredima na temu „Zdravi stilovi Života“.

 

U srednjoj školi „Mladost“ učenici III razreda su osmislili i napravili panoe na temu „Zdravi stilovi života“ te su u saradnji sa profesoricom biologije održali promoćiju zdravih stilova života učenicima II razreda. Učenici gimnazije i srednjih škola imali su i međusobne utakmice.

 

U dječijim vrtićima u Donjoj Lastvi i Radovićima organizovani su kvizovi znanja o zdravlju a u dječijem vrtiću „Bambi“ organizovana su sportska takmičenja.

 

Na obali Pine bio je zatvoren saobraćaj od 08h do 18h. Nevladine organizacije (Udruženje maslinara Boke, Pravi put, Oporavak) djelile su prigodni propagadni materijal. Takođe, u saradnji Evropskog doma i  doma zdravlja Tivat na obali Pine od 10h do 12h svi prolaznici su bili u mogućnosti da kontrolišu krvni pritisak te diabetis.

  

post slika