Pošumljavanje

12 apr 2010

Akciju pošumljavanja su zajednički organizovali Sekretarijat za privredu i društvene djelatnosti, Uprava za šume Podgorica i JP “Komunalno” Tivat. Realizacija akcije je počela u januaru ( I dio)  i nastavljena u aprilu (II dio)ove godine.  Pošumljena  je površina od ukupno 30.000m² sa 500 sadnica bagrema i 2500 sadnica crnog bora. Za pošumljavanje je predloženo više lokacija koje su stradale u požarima 2003.godine, međutim za sada je pošumljavanje realizovano na području Peana, dio Gomilice ( Struge)  i Veće brdo.

Na nižem dijelu  ovog  područja  koje je prije požara bilo prekriven borovom šumom je vidljivo da se šuma počela  obnavljati, tako da je pošumljavanje nastavljeno na višem djelu  te se ovom akcijom spaja velika površina brda  u jednu cjelinu.U narednih nekoliko godina cijela površina će biti pokrivena šumom.

Sadnice je obezbjedila  Uprava za šume, troškove sađenja  je finansirala Opština Tivat a JP “Komunalno” je izvršilo sadnju.

Početak sadnje je ispratila i pružila stručnu pomoć oko sađenja i raspoređivanja sadnica predstavnica Uprava za šume g-đa Anka Savićević,dipl.ing.šumarstva. U akciju su bili uključeni predstavnici ovog Sekretarijata i JP “Komunalno” Tivat koji su cijelo vrijeme nadgledali i učestvovali u sađenju. Takođe je izvršen obilazak lokacije koja je pošumljena u toku januara mjeseca i konstatovano da su posađene sadnice crnog bora i bagrema u dobrom stanju.

Opština Tivat će u narednom periodu nastaviti akciju pošumljavanja ostalih lokacija.

 

   

 

post slika