U Tivtu mirno tokom praznika

11 jan 2021

Za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor redovno su obavljali radne aktivnosti, shodno svojim nadležnostima. Pored uobičajenog, svakodnevnog, obilaska terena, užeg centra grada i okolnih naselja, vršene su kontrole saobraćaja, kontrole taksi prevoza i teretnih vozila, kao i kontrole koje se odnose na poštovanje epidemioloških mjera Ministarstva zdravlja. Vlasnici ugostiteljsklih objekata u Tivtu su poštovali propisane mjere i prazničnim danima nisu obavljali ugostiteljsku djelatnost. Po riječima sekretarke Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Jelene Šćekić, u gradu, osim povremenih gužvi u saobraćaju usljed obilnijih padavina, nije bilo većih problema. Takođe, ovlašćena lica Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor su revnosno odgovarala na prijave građana putem dežurnog telefona /+382 (0)69 328 434/. Za vrijeme praznika zabilježeno je nekoliko prijava i sve su riješene. U istom periodu, putem „Sistema 48“ lokalna uprava je primila 10 prijava, sve su se odnosile na problem nepropisnog parkiranja i sve imaju status riješenih. Službenici Sekretarijata su dva puta, na poziv Službe zaštite, izašli na lice mjesta i učestvovali u zajedničkom rješavanju konkretnih situacija.

post slika