Poziv nevladinim organizacijama za obuku o pisanju projekata

10 feb 2020

Na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu objavljenog 31. januara 2020. godine, Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat će organizovati obuku o izradi predloga projekta nevladinih organizacija. Obuka čiji je cilj da pomogne zainteresovanim NVO predstavnicima, da što bolje pripreme projektne prijedloge sa kojima bi aplicirali na Javni Konkurs, održaće se u zgradi Opštine Tivat u četvrtak, 13. februara sa početkom u 08.45h.

Svi zainteresovani predstavnci nevladinog sektora moraju da se prijave putem mejla do utorka 11. februara u 15 sati. Mejl adresa za prijave je: ivana.petkovic@opstinativat.me.