U TIVTU ODRŽANA KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

06 mar 2018

U sklopu obilježavanja Dana energetske efikasnosti, Opština Tivat organizovala je danas (utorak, 6. mart) Konferenciju o energetskoj efikasnosti. Konferenciju su uvodnim izlaganjima otvorila predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević i generalni direktor direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije Marko Radulović.

„Energetski efikasno djelovanje je naša budućnost i svakako nužnost. Opština Tivat će, u mjeri u kojoj to može, činiti sve na promociji energetske efikasnosti i uopšte zaštite životne sredine. Činićemo to donošenjem pojedinačnih akata, odluka, kroz različite vidove podsticaja, organizovanjem ovakvih i sličnih događaja“, kazala je predsjednica opštine Matijević.
Pohvalivši dosadašnji rad Opštine i menadžmenta koji se bavio oblašću energetske efikasnosti, Marko Radulović kazao je da je Tivat „primjer u sprovođenju aktivnosti iz oblasti energetske efikasnosti“. Radulović je ukazao na niz donešenih akata kojima se pravno uredila ova oblast a koji su osnov za primjenu niza budućih mjera.

Radni dio Konferencije otvorila je sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Tatjana Jelić i prezentovala planove i programe Opštine Tivat iz predmetne oblasti, koji su donešeni u 2017. godini. Tivat će uskoro dobiti Geografsko-informacioni sistema javne rasvjete, čime će se značajno olakšati upravljanje ovim sistemom, optimizacija i održavanje. U planu je i izrada Fotonaponske elektrane, a glavnom projektu izrađenom početkom ove godine, predstoji proces revidovanja.
„Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku egfikasnost u ovoj godini planira i uspostavljanje kreditne linije prema građanima, koji imaju namjeru poboljšati energetsku efikasnost svojih objekata. Budžetom Opštine za ove svrhe predviđeno je 10.000 eura. U toku je priprema tenderske dokumentacije“, navela je Jelić.
Na konferenciji su se predstavili projekt menažerka Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ Jasna Sekulović i koordinator na IPA projektu „IRENE: Interregional Renewable & Energy efficiency network”, odnosno predstavnik Agencije za razvoj Zadarske županije “Zadra nova”, Ive Surić. Pomenuti projekat dio je prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i u okviru istog Opština Tivat će raditi na rekonstrukciji javne rasvjete u širem centru grada, kao i na ugradnji solarnih kolektora na sportskoj dvorani “Župa” za grijanje tople sanitarne vode. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820 eura, od čega Opštini Tivat pripada 308.175 eura.
Menažer Opštine Tivat Marko Petričević govorio je o projektu održivog vodenog transporta u Boki Kotorskoj, koji uporište ima u Policentričnom planu održive urbane mobilnosti za Boku Kotorsku i Prijestonicu Cetinje – BokaCet 2020.

Sa konferencije 2

Sa konferencije 3

post slika