MART 2018

06 mar 2018

- 28.03.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"QD Hotel" - br. 0101-444-268

- 28.03.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"QD Hotel and Property Investment Montenegro" - br. 0101-444-270

- 28.03.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"QD Hotel and Property Investment Montenegro" d.o.o. - br. 0101-444-269

- 28.03.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Krstović Zdravko i Krstović Blanka - br. 0101-444-275

- 28.03.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"PORTICO" d.o.o. - br. 0101-444-274

- 28.03.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"PORTICO" d.o.o. - br. 0101-444-277

- 28.03.2018 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_"BOOM INŽENJERING" d.o.o. - br. 0101-444-276

- 28.03.2018 - Ugovor o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2018. godinu - br. 0101-680-49

- 21.03.2018 - Ugovor o pružanju usluga_"Reviko" d.o.o. - br. 0101-404-174/8

- 21.03.2018 - Ugovor o kupoprodaji_Branko Zarubica - br. 0101-050-7/41-2

- 21.03.2018 - Ugovor o kupoprodaji_Branko Zarubica - br. 0101-050-7/41-3

- 12.03.2018 - Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta_Luštica Development AD Tivat - br. 0101-050-7/40-1

- 08.03.2018. - Ugovor o angažovanju predavača_Kenan Duraković - br. 0101-113-232/1

- 01.03.2018. - Ugovor o nabavci robe_"Znak" d.o.o. - br. 0101-404-173/9

- 01.03.2018 - Ugovor o pružanju usluga_Institut za javno zdravlje Podgorica - br. 0101-404-127/7