Uklonjen privremeni sportski teren i reklamni panoi

21 aug 2023

Službenici Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor pristupili su danas administrativnom izvršenju rješenja kojim je naloženo uklanjanje jednog privremenog sportskog objekta, jednog pomoćnog objekta i dva reklamna panoa ne nekoliko lokacija u Tivtu.

Kada je u pitanju privremeni sportski objekat u Velikom gradskom parku, subjekat nadzora je samostalno uklonio objekat u cjelosti.  Uklonjena je cjelokupna prateća infrastruktura otvorenog sportskog terena, potporni zidovi, ograde, reflektori i svlačionice, sve sa kat.parc. 976 KO Tivat. Stoga nadležni komunalni inspektor Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor nije pristupao administrativnom izvršenju rješenja, kako je to bilo zakazano za 21. avgust 2023. godine.

U preostala tri slučaja sprovedena su prinudna izvršenja rješenja, po osnovu kojih je subjektima nadzora naloženo uklanjanje reklamnih panoa, i to jednog pored magistralnog puta za Radoviće, a drugog u Donjoj Lastvi. Uklonjeni su i pomoćni objekti - betonski stubići na privatnoj kat. parceli, na Seljanovu. Uklanjanje reklamnih panoa sprovela je građevinska firma "Tecta inženjering" doo iz Podgorice, kao drugo lice shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru.

post slika

Galerija