UNICEF CRNE GORE U OMLADINSKOM KLUBU REALIZOVAO FOKUS GRUPU SA MLADIMA TIVTA „PROGRAMI PODRŠKE I SERVISI KOJI PODRŽAVAJU ZAPOŠLJAVANJE MLADIH“

29 feb 2016

Omladinski klub Tivat su  u petak, posjetile  predstavnice UNICEFA  Crne  Gore  kao i regionalna konsultantkinja koja je sa mladima, koji su aktivni u klubu i van njega, realizovala fokus gupu na teme „Programi podške i servisi koji podržavaju zapošljavanje mladih“ kao i „Analiza lokalnih resursa podrske mladima“.Na inicijativu opštinske Kancelarije za mlade radionici je prisustvovao veliki broj mladih kako bi  se analizirale teme koje se direkno ticu mladih u nasem gradu.Takodje,cilj radionice je bio da se mladi  blize upoznaju sa mogucnostima  informisanja ,mobilnosti i ucesca mladih kako na lokalnom, nacionalnom tako i na svjetskom  nivou. U cilju mapiranja i prevazilaženja  postojećih barijera, kao i doprinosa povećanju koherentnosti i sveobuhvatnosti pristupa  u razvoju i sprovođenju javnih politika  UNICEF Crne Gore radi na pružanju podrške za uspostavljanje bolje veze između kvaliteta obrazovanja i ishoda učenja (posebno u vezi sa razvojem ključnih kompetencija, socijalno-emocionalnih vještina), kao i sistem podrške prilikom prelaska mladih iz sistema obrazovanja na tržište rada.

U Planu i programu  za 2016.godinu Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti  i pitanja mladih predviđene su  radionice sa Centrom za obuke na temu “Profesionalne orijentacije mladih “,  “Sezonsko zapošljavanje mladih”i ”Pisanje CV”.

post slika