UP Milovici predlog

15 dec 2014

01 Geodetsko katastarska podloga - dalje

02 Izvod iz PUP-a - dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja - dalje

05 Stilsko hronološka analiza - dalje

06 Valorizacija - dalje

07 Intervencija - dalje

08 Plan namjene površina - dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije - dalje

10 Plan saobracaja - dalje

11 Kompozicioni plan - dalje

12 Plan hidrotehničke infrastrukture - dalje

13 Plan elektroenergetike - dalje

14 Elektronske komunikacije - dalje

15 Pejzažno uređenje - dalje