UP Milovici nacrt

15 dec 2014

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 Geodetsko katastarska podloga – dalje

02 Izvod iz PUP-a – dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja – dalje

05 Stilsko hronološka analiza – dalje

06 Valorizacija – dalje

07 Intervencija – dalje

08 Plan namjene površina – dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje

10 Plan saobracaja – dalje

11 Kompozicioni plan – dalje

12 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

13 Plan elektroenergetike – dalje

14 Elektronske komunikacije – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje