UP Krasici 1 nacrt

15 dec 2014

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – podloga sa granicom UP-1-1000 – dalje

02 – izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03 – izvod iz DUPa KRAŠIĆI-1-1000 – dalje

04 – postojeće stanje-1-1000 – dalje

05 – plan namjene-R1-1000 – dalje

06 – plan parc, reg i niv-R1-500 – dalje

07 – plan saobraćaja-R1-1000 – dalje

08 – vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09 – Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10 – TK-R1-1000 – dalje

11 – plan zelenih površina-R1-1000 – dalje

12 – kompozicioni plan-R1-1000 – dalje