Urbanistički projekat Kostići – Arhiva

13 jan 2015

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Kostići – dalje


 Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG: 

TEKST – dalje

GRAFIKA – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa Javne rasprave – dalje


Primjedbe građana – dalje

Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Kostici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Kostici  – dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Kostici  – dalje

Programski zadatak UP Kostici  –  dalje