Urbanistički projekat Kostići – Arhiva

13 jan 2015

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Kostići - dalje


 Saglasnost Ministarstva - dalje


Odgovori na primjedbe - dalje 


PREDLOG: 

TEKST - dalje

GRAFIKA - dalje

IDEJNA RIJEŠENJA - dalje


Izvještaj sa Javne rasprave - dalje


Primjedbe građana - dalje

Formular za davanje primjedbi - dalje


NACRT - dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA - dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA - dalje


Anketni list - dalje

Obuhvat UP Kostici  -  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Kostici  - dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Kostici  - dalje

Programski zadatak UP Kostici  -  dalje