Urbanistički projekat Milovići – Arhiva

13 jan 2015

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Milovići – dalje


 Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG: 

TEKST – dalje

GRAFIKA – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Primjedbe – dalje


Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


 Anketni list – dalje

Obuhvat UP Milovici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Milovici  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Milovici  –  dalje

Programski zadatak UP Milovici  –  dalje