Urbanistički projekat Milovići – Arhiva

13 jan 2015

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Milovići - dalje


 Saglasnost Ministarstva - dalje


Odgovori na primjedbe - dalje 


PREDLOG: 

TEKST - dalje

GRAFIKA - dalje

IDEJNA RIJEŠENJA - dalje


Izvještaj sa Javne rasprave - dalje

Primjedbe - dalje


Formular za davanje primjedbi - dalje


NACRT - dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA - dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA - dalje


 Anketni list - dalje

Obuhvat UP Milovici  -  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Milovici  -  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Milovici  -  dalje

Programski zadatak UP Milovici  -  dalje