Zaštićena prirodna dobra

–          Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Veliki gradski park u Tivtu – PDF

–          Studija zaštite za Veliki gradski park u Tivtu – PDF

–          Izvjestaj o javnoj raspravi – PDF

–          Plan upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu 2022-2026 – PDF

–          Odluka o proglašavanju kategorije granica statusa i režima zaštite u spomeniku prirode Plaža Pržna – PDF

–          Studije revizije zaštićenog područja Plaža Pržna – PDF

–          Izvještaj o javnoj raspravi – PDF

–          Rješenje o upusu u centralni registar zaštićenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru – PDF

–          Stručni nalaz za stavljanje pod zaštitu Tivatskih solila – PDF

Ustanove Grada