Usvojene odluke sa 7 sjednice SO Tivat od 20.03.2013.

26 mar 2013
1. Izvještaj o radu Predsjednika opštine Tivat i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu - izvještaj    zaključak
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Tivat za 2013. godinu - dalje
3. Odluka o načinu i rokovima plaćanja turističke takse - dalje
4. Odluka o osnivanju Savjeta za sport - dalje
5. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za stanove i garaže na kojima svojinska ovlašćenja vrši opština Tivat - dalje
6. Zaključak o umanjenju cijena zakupa zemljišta na kojem opština ima pravo svojine, a koristi se za postavljanje terasa ugostiteljskih objekata - dalje
7. Zaključak o umanjenju cijena za lokalne komunalne takse u opštini Tivat - dalje 
8. Program rada „Vodacom“ Doo Tivat za 2013. godinu - program   odluka  
9. Program rada RJ „Azil“ JKP „Kotor“ za 2013.g. i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2012. godinu (za opštine Kotor i Tivat) - program    izvještaj   odluka
10. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2012 godinu - izvještaj     zaključak
11. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2012 godinu - izvještaj     zaključak
12. Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JU „Centar za kulturu“ Tivat - dalje
13. Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ Tivat - informacija     zaključak
14. Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ Radovići - informacija       zaključak
15. Informacija o radu Srednje škole „Mladost“ Tivat - informacija     zaključak
16. Informacija o radu JU Muzička škola Tivat  - informacija         zaključak
17. Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat - informacija     zaključak
18. Informacija o radu JZU „Dom zdravlja“ Tivat - informacija         zaključak
19. Informacija o radu Centra za socijalni rad Tivat - informacija      zaključak
20. Informacija o radu Crvenog krsta Tivat - informacija        zaključak
21. Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat - informacija    zaključak
22. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje 
23. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje
24. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje
25. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje
26. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele - dalje
27. Odluka o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište- dalje
28. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
29. Odluka o davanju saglasnosti za odricanje od prava na žalbu- dalje