Usvojene odluke sa IV sjednice Odbora povjerenika

01. Zapisnik o radu III sjednice Odbora povjerenika Opštine Tivat WORD

02.Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva WORD

03. Odluka o donošenju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2022.g WORD

04.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat WORD

05.Odluka o donošenju Plana upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu za period od 2022-2026 .godine WORD

06.Odluka o donošenju Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021-2023. g WORD

07.Odluka o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika – Evropa Intenziviranje aktivnosti za pravedniju,klimatski neutralnu Evropu WORD

08.Odluka o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite WORD

09.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija WORD

10.Odluka o donošenju Programa rada DOO Vodovod i kanalizacija sa finansij.planom za 2022.g WORD

11.Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalne djelatnosti DOO Komunalno Tivat sa finans.planom za 2022.godinu WORD

12.Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO PPOV KOTOR TIVAT za 2022.g WORD

13.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktorice JU Gradska biblioteka Tivat WORD

14.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku UO o imenovanju direktora JU Dnevni centar -Tivat WORD

15. Odluka o imenovanju Savjeta JU Muzej i galerija WORD

16.Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije WORD

17. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2021. godinu WORD

18. Odluka o prenosu Vladi Crne Gore prava raspolaganja na zemljištu u KO Đuraševići i KO Mrčevac WORD

19. Odluka o donošenju Programa rada DOO Autobuska stanica sa finansijskim planom za 2022.g WORD

20. Odluka o davanju prostorije na korišćenje MZ Tivat Centar WORD

21. Odluka o davanju na korišćenje dijela prostora u objektu na kat.parceli 3411 KO Tivat Upravi prihoda i carina-Ekspozitura Tivat WORD

Ustanove Grada