SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30 aug 2013
I ove godine Opština Tivat u cilju poboljšanja uslova za obrazovanje djece i mladih iz romske i egipćanske populacije obezbjeđuje sredstva za pomoć u nabavci udžbenika i ostalog školskog pribora za učenike koji redovno pohađaju osnovnu i srednju školu.
Iz Budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju lokalnih strateških planova, inkluzija RE populacije, plan akcije za djecu i plan akcije za mlade, sufinansiraće se nabavka udžbenika za 36 učenika kojima se besplatni udžbenici ne obezbjeđuju preko Ministartsva prosvjete ili Ministartsva za ljudska i manjinska prava i to u iznosu od 40,00 € po učeniku i nabavka ostalog neophodnog školskog pribora za sve učenike iz ove populacije odnosno njih 109 u iznosu od 30,00 € po učeniku. Za navedenu namjenu obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.810,00 € a akcija će biti realizovana preko nevladine organizacije „Udruženje Egipćana”.
Takođe iz Budžeta opštine finansiraće se i besplatan prevoz za učenike RE populacije iz neformalnih naselja Lovanja i 7 Juli. Za prevoz učenika iz navedenih naselja do škole i Tivtu biće angažovan licencirani prevoznik.
 
Sekretarijat  za upravu i društvene  djelatnosti