VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA KONTROLU I PRINUDNU NAPLATU PRIHODA

24 jun 2015

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje

Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje

Izvještaj o ocjenjivanju kandidata - dalje

Rang lista za izbor kandidata - dalje

Odluka o izboru kandidata - dalje