SAMOSTALNI/A SAVJETNIK//CA III ZA POSLOVE BUDŽETA

24 jun 2015
  • Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje
  • Izvještaj o ocjenjivanju kandidata - dalje
  • Rang lista za izbor kandidata - dalje
  • Odluka o izboru kandidata - dalje