Radna akcija – čišćenje kompleksa Župa u Tivtu

24 jun 2015

Opština Tivat i NVO „Nacionalna volonterska organizacija“ u nedjelju (21 jun 2015.g.) organizovali su radnu akciju  na čišćenju kompleksa Župa u Tivtu. - dalje