TRENING O JAVNOM NASTUPU

03 okt 2013

Juče je u Tivtu održan Trening o javnom nastupu (pojavljivanje na TV, govori, prezentacije sa fokusom na temu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom ) u sklopu  projekta “Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom „Crna Gora“ Inače ovaj projekat finansira Evropska unija a sprovode ga Ministarstvo održivog razvoja i turizma uz stručnu i konsultantsku pomoć Eptise. Kroz ovaj projekat opština Tivat će izraditi Lokalni plan upravljanja otpadom. Cilj treninga je bio da učesnicima pruži konkretna znanja i praktične primjere iz oblasti komunikacija (verbalna, neverbalna i paraverbalna komunikacija, tehnike prenošenja poruka, davanja izjava, učestvovanje u TV intervjuima)  a obuhvatao je i simulaciju intervjua sa evaulacijom. Trening je realizovao projektni tim komunikacioni eksperti Nina Redžepagić i Eleonora Albijanić. Treningu su prisustvovali i predstavnici Komunalnog preduzeća iz Kotora, predstavnik nadležnog sekretarijata iz Herceg Novog i Glavni administrator Jovanka Laličić i sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove Zorica Gverović, inače članovi Radne grupe za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom u opštini Tivat. Komunikacioni eksperti će u sklopu Lokalnog plana upravljanja otpadom u opštini Tivat uraditi poseban segment Komunikacionu strategiju što će umnogome olakšati rad radnoj grupi na njegovoj izradi.

Glavna administratorka