Za glavne projekte rekonstrukcije škola 79 hiljada eura

25 feb 2020
Opština Tivat pokrenula je postupak izrade glavnih projekata rekonstrukcije tri škole na teritoriji Opštine Tivat, za što je obezbijeđeno 79.000,00 eura. Radi se o rekonstrukcijama objekata dvije područne škole O.Š. Drago Milović – u Donjoj Lastvi i u Gradiošnici, te rekonstrukciji zgrade Osnovne škole „Branko Brinić“ i objekta predškolske ustanove u Radovićima. Glavni projekat rekonstrukcije škole u Donjoj Lastvi je završen a Opština je pokrenula postupak izrade glavnih projekata rekonstrukcije i škole u Gradiošnici, te škole i vrtića u Radovićima. „Kvalitet i profil obrazovanja danas su karika koja treba da korespondira sa potrebama grada i njegovog planskog razvoja. Podizanje nivoa obrazovanja je presudno kako bi nove generacije bile spremne za moderno poslovanje, a infrastruktura je prvi preduslov. Opština je odlučila da investira u izradu glavnih projekata i na taj način pokrene i olakša dalji proces koji će dovesti do rekonstrukcije školskih objekata“, izjavio je predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac. Projekat škole u Donjoj Lastvi je koštao 16.000,00 eura, autor je Golden projekt a projekat je i revidovan. Za izradu projekta rekonstrukcije škole u Gradiošnici, sklopljen je ugovor sa firmom A12 projekt doo vrijedan 18.000,00 eura. Rok za završetak je mjesec. Postojeće stanje je 700 metara kvadratnih a biće isprojektovano 1100 metara kvadratnih bruto građevinske površine što je standard za 270 učenika. Škola trenutno ima 140 đaka. Radi se projekat rekonstrukcije škole i vrtića u Radovićima. Posao je dobila proijektantska firma Urbi pro Podgorica a posao je vrijedan 45.000,00 eura.   Ilustracija: Izgled škole u Donjoj Lastvi nakon rekonstrukcije – Opština Tivat post slika