Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

27 feb 2020

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za  planiranje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru „Luštice Development”, na poluostrvu Luštica, opština Tivat.

Javni uvid  u dostavljenu dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, u zgradi ovog organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do petka 06.03.2020. godine.

Dokumentacija za odlučivanje - detaljnije