Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene – stambeni objekat sa poslovnim sadržajima 3A-1,2 na dijelu urbanističke parcele UP3, kat.parcela br. 1043/38 KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar“, opština Tivat.

27 aug 2021

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene – stambeni objekat sa poslovnim sadržajima 3A-1,2 na dijelu urbanističke parcele UP3, kat.parcela br. 1043/38 KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat je do ponedeljka 06.09.2021.godine.

Dokumentacija - dalje