ZAJEDNO ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI

21 mar 2017

Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, potpisala je danas (utorak, 21. mart) Memorandum o saradnji sa Upravom policije OB Tivat, JZU Dom zdravlja Tivat, JU Centar za socijalni rad odjeljenje Tivat, OŠ „Drago Milović“, OŠ „Branko Brinić“, SMŠ „Mladost“ i sa Muzičkom školom Tivat. Cilj ovog Memoranduma jeste osnaživanje postojeće saradnje i ostvarivanje sinergije na planu borbe protiv bolesti zavisnosti. 

„U prošloj godini Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti postala je dio novog Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja. Ovim smo osnažili našu borbu sa bolestima zavisnosti“, rekla je predsjednica opštine, dodajući: „Usklađena saradnja po ovom pitanju veoma je važna. Nekada je presudno da odmah stupimo u kontakt, uskladimo naše aktivnosti i rješimo problem zajedničkim snagama“.

Sekretarka za mlade sport i socijalna pitanja, mr Darka Ognjanović, navela je kako je Kancelarija od prošle godine kadrovski ojačana stručnim i iskusnim profesionalcima, koji će dati svoj maksimum da Tivat posatane primjer uspješne i efikasne borbe protiv bolesti zavisnosti kao zle kobi današnjice.
Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti sarađuje posljednjih godina sa svim pomenutm institucijama, međutim potpisivanje jedinstvenog Memoranduma o saradnji donosi poseban značaj i predstavlja izraz usmjerenosti svih aktera na postizanje zajedničkog cilja, a to je što manje mladih koji će upadati u zamku bolesti zavisnoti. Svaka od ovih institucija delegiraće osobu koja će biti zadužena za saradnju i redovnu komunikaciju sa Kancelarijom.
Kancelarija u narednom periodu planira realizaciju brojnih aktivnosti poput: obuke vršnjačkih edukatora, predavanja na temu prevencije bolesti zavisnosti, izrade brošure, organizovanja kviza, obilježavanja važnih datuma, pružanja stručnih savjeta i informacija. Radno vrijeme kancelarije, koja se nalazi u zgradi Opštine (II sprat) je od 07 do 15 časova, dok svoj kutak zaposleni iz Kancelarije imaju i u sklopu prostorija Omladinskog kluba Tivat.

 

Sa potpisivanja Memoranduma

 

 

post slika