ZASAĐENI OLEANDERI NA ŠETALIŠTU U DONJOJ LASTVI

16 sep 2019

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj u saradnji sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat nastavlja sadnju ukrasnog drveća i žbunja na javnim zelenim površinama u gradu. Danas je na rivi u Donjoj Lastvi, u dužini od oko 250 m, na dijelu od igrališta do parka Ivović, zasađeno 17 sadnica oleandera visine oko 3 m, raznobojnog cvijeta.

Sadnice su zasađene u linijskom rasporedu, poštujući postojeću koncepciju u prostoru, pri čemu je najveći broj sadnica zasađen na djelovima rive na kojima je postojeći drvored palmi narušen usljed štete koju je načinio crveni surlaš palmi. Današnja sadnja predstavlja prvu fazu planiranih radova na sadnji ukrasnog drveća  na rivi u Donjoj Lastvi, u namjeri da pažljivo planiranim hortikulturnim uređenjem ovaj izuzetan ambijent bude još ljepši“ – istakla je Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.