ZAVRŠENA RASPODJELA MATERIJALA ŠKOLAMA I VRTIĆU OD SREDSTAVA PRIKUPLJENIH U AKCIJI „VASKRŠNJI HUMANITARNI BAZAR“

05 maj 2014

Organizacioni odbor sastavljen od predstavnika Opštine Tivat, preduzetnika i institucija sastao se i donijeli su konačnu odluku o raspodjeli prihoda od Bazara. Precizirano je da se novac dobijen u humanitarne svrhe raspodijeli na obarazovne školske i predškolske ustanove sa područja Tivta – za nabavku materijala neophodnim za vannastavne aktivnosti. Prihodom od 1182,22 eura kupljen je najneophodniji materijal za škole i vrtiće i rasporedio se na osam objekata obrazovno vaspitnih institucija u gradu (JPU Vrtiću Bambi – u Donjoj Lastvi,Centralnom i u Radovićima, područnim školama u Gradiošnici i D.Lastvi, Centralnoj školi Drago Milović, SMŠ Mladost, OŠ Branko Brinić u Radovićima) Nakon nabavke materijala članice su izvršile pakovanje, prevoz i dodjelu sredstava na sledeći način:
1.OŠ Drago Milović ( I smjeni podijeljeno je svakom odjeljenju II i IV razreda njih 8, zatim II smjeni svakom odjeljenju I,III i V razreda njih je 15) što je ukupno 23 u centralnoj školi
- područnoj školi u Gradiošnici podijeljen je materijal za 4 odjeljenja I ciklusa,
-područnoj školi u Donjoj Lastvi isto za 4 odjeljenja I ciklusa,
2.Vrtiću Bambi za tri jedinice-u Donjoj Lastvi i Radovićima za 10 grupa
3.SMŠ Mladost dostavljen je materijal za radionice
4.OŠ Branko Brinić za učenike I ciklusa
Materijal se sastojao od: papira A4 formata, tabli, flip chart table, hamera, kutija i potrošnog materijala –bojice ljepljive trake za hamere, markera, spajalica, bocalica, stikera, krede u boji).
Hvala svima koji su učestvovali i izmamili tolike osmjehe djeci Tivta.