AKCIJA U SUBOTU 10. MAJA

06 maj 2014

U subotu 10 maja. sa početkom u 10 časova organizuje se velika akcija čiščenja morskog dna i obale i to na dvije lokacije, Seljanovo i dio obale u blizini aerodroma, uvala Polje. Pozivamo sve građane, organizacije i institucije da uzmu učešća u velikoj akciji čišćenja našeg primorja. Na dan akcije biće postavljeni info punktovi na dvije lokacije u gradu i to kod caffe pizzerie “Big Ben” na Seljanovu i kod konobe “Marina” kod aerodroma, na kojima će volonteri moći da preuzmu opremu za čišćenje.


Akcija pod nazivom ,,Let’s Do It Montenegro“ organizuje se u svih šest primorskih opština. Nacionalni kordinator akcije je ADP-Zid iz Podgorice, a za teritoriju opštine Tivat, Opština Tivat i NVO “Pravi put”.
Zainteresovani se mogu prijaviti putem fejsbuk stranice www.facebook.com/letsdoitmontenegro, u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, Trg magnolija br1, kao i u prostorijama NVO Pravi put, zgrada Crvenog Krsta u Tivtu. ,,Let’s Do It Montenegro“ je dio regionalne inicijative ,,Let’s Do It Mediteterranean“ u okviru kojeg će se čistiti priobalje 21 države mediteranskog basena.