ZAVRŠENA TESTNA INTERVENCIJA KAO PRIPREMA ČIŠĆENJA LUČICE KALIMANJ

10 maj 2019

U Lučici Kalimanj je završena testna intervencija kao priprema za predstojeće čišćenje podmorja lučice Kalimanj koje se organizuje prvi put u posljednjih četrdeset godina. Intervencijom je obuhvaćeno probno izvlačenje mulja i pijeska, testiranje režima rada plovnog rufulernog bagera kao i sondiranje akvatorijuma.

Uklanjanje nataloženog materijala, mulja, pijeska i kabastog i drugog otpada podmorja lučice Kalimanj počeće nakon izbora nadzornog organa i sticanja drugih uslova definisanih zakonskim procedurama.

Prema dogovoru sa Ekološkom inspekcijom, čišćenje taloga neće početi do izjašnjenja Agencije za zaštitu životne sredine o eventualnoj potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu.

Čišćenje podmorja vršiće se putem refulernog bagera koji posjeduje dva separatora. U samom separatoru odvaja se kabasti otpad (plastika, željezo, konopci, najlon, drvo i ostali materijali), a cjevovodom se mulj i nataloženi pijesak transportuju na udaljenost od jednog kilometra od ulaza u marinu i dubine veće od 10 metara.

Kasnije se materijali koji su odvojeni u separatoru odnose na reciklažu na depo komunalnog preduzeća.

Lokacija odlaganja mulja će biti definisana u saradanji sa Upravom pomorske sigurnosti.

Tokom uklanjanja taložnog materijala izvođač radova „Iva-put“ je dužan da omogući da lučica bude u funkciiji uz mala pomjeranja objekata koji se nalaze u ovoj marini.

Postupak će pratiti i ovjeravati nadzorni organ.

Lucica Kalimanj  

post slika